SOLVERA
DROGFRIHET och FÖRHÖJD LIVSKVALITET
Team

SOLVERA


erbjuder
hjälp till människor
som blivit beroende
av alkohol, droger
eller spel.

Rätt beroendebehandling

tillsammans med respekt
för varje individ
ger de bästa förutsättningarna
för att komma tillbaka
till ett yrkesverksamt liv
och en bättre livskvalitet.

Vi arbetar med hela spektrumet i missbruksproblematik - inte bara gråskalorna.
SOLVERA har arbetat med beroende och beroendeproblematik i mer än tjugo år. Våra klienter kommer genom kommunernas socialtjänst, från Frivården och från arbetsgivare av alla kategorier. Några betalar sin behandling själva.

Vi tillhandahåller ett
öppenvårdsprogram för kvinnor och män med alkohol-, tablett-, narkotika- och/eller spelproblem.

Vi hjälper ert företag med att
skapa en alkohol/drogpolicy för att förebygga alkohol- och drogproblematik på arbetsplatsen.

Vi utformar
utbildningar efter behov och önskemål för både chefer, arbetsledare och övrig personal.

Vi erbjuder
kartläggning av aktuellt beroende hos klienten samt behandling för detta.

SOLVERA prioriterar tydlig och god samverkan med både sina klienter och sina uppdragsgivare.
Vårt koncept bygger på att både klientens nätverk och uppdrags-givarens delaktighet i behandlingsprocessen är betydelsefulla resurser
under hela rehabiliteringen.


I vårt samarbete med kunder strävar vi efter lyhördhet inför deras behov.

Forskningen inom beroendeområdet gör ständiga framsteg och som kund hos oss kan du vara säker på att vi ständigt tar till oss och använder oss av nya insikter och kunskaper.


Copyright © Ingrid Björne. Alla rättigheter reserverade.
Den här sidan skapades 2013 av undertecknad. Jag äger därmed allt innehåll på den och har använt mina texter från den här sidan på min egen hemsida blisscdc.se.  Under mitt samarbete med Team Solvera AB fick den här sidan användas av detta företag, som inte har betalat något för sidan. När samarbetet upphörde meddelade jag VD i Team Solvera AB att min logotype, mina texter och annat som jag skapat inte längre stod till Team Solvera AB:s förfogande. Trots detta har de på sin nya hemsida olovligen kopierat de flesta av mina texter rakt av, letat rätt på liknande bilder samt tagit hela min idé om upplägget på sidan i stället för att anstränga sig och själv skapa sin egen hemsida, så som jag gjort.
"Du skall icke stjäla!"
/Ingrid Björne

Några exempel på "kopieringsarbetet" finns på sidorna


[Verksamhet][Om oss][Behandling][Kartläggning]
OBS!
Resten av Team Solvera ABs sidor är också mestadels kopierade från mina texter!